You are here

General Meeting of Shareholders 21 April 2020

21 April 2020 - General Meeting of Shareholders (English / Dutch)

Please note that the links will be active as soon as the information is available (Deze linkjes zullen werken nadat de informatie beschikbaar is).

COVID-19 (Coronavirus)

Ondanks de aanwezigheid van de COVID-19 (Coronavirus) in Nederland zijn er momenteel geen algemene beperkende maatregelen voor bijeenkomsten van mensen. De Jaarlijkse Algemene Vergadering kan gewoon doorgaan.

Als u gezien de huidige buitengewone omstandigheden liever niet fysiek aanwezig bent op de Jaarlijkse Algemene Vergadering, maar toch uw stemrecht wilt uitoefenen, heeft u de mogelijkheid om via internet / proxy te stemmen en de vergadering te bekijken via de webcast. Bovendien biedt Koninklijke Vopak N.V. de mogelijkheid om vragen met betrekking tot de agendapunten van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering in te dienen bij agm2020.nl@vopak.com vóór dinsdag 14 april 2020, 17.00 uur. Ons doel is om alle ingediende vragen tijdens de vergadering te beantwoorden.

COVID-19 (Coronavirus)

In spite of the presence of the COVID-19 (Coronavirus) in the Netherlands, there are currently no general restrictive measures in place for gatherings of people. The Annual General Meeting can proceed as usual.

Given the extraordinary circumstances, if you prefer not to physically attend the Annual General Meeting, but would like to exercise your voting right, you have the possibility to vote by internet/proxy and to watch the meeting via the webcast. Furthermore, Royal Vopak offers the opportunity to submit questions relating to the agenda items of this Annual General Meeting to agm2020.nl@vopak.com before Tuesday 14 April 2020, 5.00 p.m. (CET). Our aim is to answer all the submitted questions during the meeting.

Notice / Oproeping
Agenda and Shareholders' Circular / Agenda en Aandeelhouderscirculaire
2019 Annual Report
Remuneration Policy Supervisory Board

Remuneration Policy Executive Board
Advice Works Council
Issued and paid-up capital notice date / Geplaatst en gestort kapitaal oproepingsdatum
Issued and paid-up capital record date / Geplaatst en gestort kapitaal registratiedatum 
Power of Attorney / Volmacht
Resolutions
Presentations
Voting results / Uitslag stemmingen
Notulen